Proaktivitet och planering visar rätt väg genom oroliga tider i byggbranschen

Är du orolig över kostnadsutveckling inom byggbranschen? Vågar du investera i ett nytt byggprojekt idag? Trots mörka moln på himlen finns det ljusglimtar! Adrian Knapp från Arris och Carl Westling från CauseyWestling berättar mer på Realplay.

Adrian i studio - Realplay
Nyheter

Hur kan vi planera bort osäkerhet, fördyringar och undvika onödiga skatteproblem i projekt, i en svår tid i byggbranschen?

I Realplay-programmet ovan diskuterar Adrian Knapp från Arris och Carl Westling från CauseyWestling om att svenska aktörer i alltför hög utsträckning väntar för länge med planeringen och att det många gånger innebär kraftiga fördyringar. Däremot finns det många exempel på hur man genom att vara proaktiv kan få betydligt bättre utfall i sina projekt. Fortsätt läsa om proaktiv kostnadsstyrning nedan och upptäck även en sammanfattning av programmet i Fastighetsvärlden.

Deltagare

Adrian Knapp

Arris

Carl Westling

CauseyWestling

Planera bort kostnader genom att vara proaktiv snarare än reaktiv i kostnadsstyrningen av ett projekt.

Adrian Knapp

Man bör tänka på kostnader innan man ens börjar rita, och sedan styra upp det genom hela processen.

Nuvarande ekonomiska förutsättningar innebär att resurskostnader och räntor ökar, medan fastighetsvärdena stannar. Detta gör det svårare att få hög lönsamhet i byggprojekt, men inte omöjligt. Kontinuerlig kontrollprocess och kostnadsstyrning genom byggprojektets hela livscykel kan minska risken för onödiga fördyringar, men också leda till värdeökning.

Vi på Arris ger våra kunder rätt förutsättningar för att fatta strategiska beslut och förutse kostnader för att effektivt kunna hantera budget i förhållande till gestaltning och avkastningskrav.

Kontinuerlig kontrollprocess och värdeökning genom byggprojektets hela livscykel