Projekttyp

Samhällsfastigheter

Arris medverkar i ett flertal skolprojekt, sport- och simhallar sprida över hela Sverige. Arris har vana av att arbeta med offentliga och privata byggherrar.