Internationell kunskap och etablerad standard anpassad för den nordiska marknaden

Arris startades 2017 av Kris Adam och Adrian Knapp som kunde se att det fanns ett behov av tjänster inom Cost Management/Quantity Surveying för den nordiska byggbranschen. De hade då levererat Cost Management-tjänster för några av Sveriges mest högprofilerade utvecklingsprojekt.

Om oss
Adrian Knapp och Kris Adam

Arris grundare, Adrian Knapp och Kris Adam

Utifrån deras erfarenhet av internationella, men även lokala projekt har de kunnat nyttja internationellt etablerade processer och anpassat lösningarna efter den nordiska marknaden. Cost Management-tjänster har sedan tidigare delvis funnits med i nordiska byggprojekt, men en samlad och kontinuerlig expertservice som är med från början till slut är en helt annan sak. Målet är och har varit att etablera Cost Management i Norden och göra det till en självklar roll i branschen.

Arris är idag det enda konsultbolaget på den svenska marknaden vars kärnverksamhet är Cost Management. Vi levererar tjänster för projekt av varierad storlek och komplexitet inom både den privata och offentliga sektorn.

Vi erbjuder

Med expertis inom Cost Management/Quantity Surveying hjälper vi våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten. Vi arbetar efter beprövade metoder och arbetssätt, som anpassas efter kundens behov. Kunden får ett bättre underlag att jobba med och en god kontroll både under projekteringsprocessen samt under hela byggprojektets livscykel.

Det är vanligt förekommande i många byggprojekt att beställaren lägger ned mycket tid och ansträngning på idéer och planer, för att sedan inse att idéerna inte går att förvekliga inom den tänkta budgeten.

Med hjälp av vår erfarenhet och kompetens kan dessa scenarion undvikas, då vi i ett tidigt skede kan identifiera, prioritera och agera utefter de problem som uppstår samt tillhandahålla lösningar.

Vårt team med RICS-certifierade konsulter har stor branscherfarenhet från både den internationella och den lokala marknaden. Hör av er så berättar vi mer om våra tjänster!

Läs vidare