Vi lägger grunden för lyckade projekt

Vi ger våra kunder förutsättningar för att fatta strategiska beslut och förutse kostnader för att effektivt kunna hantera budget i förhållande till gestaltning och avkastningskrav.

Genomförbarhetsstudie

Om tjänsten

Genom att identifiera kostnadsdrivare, tekniska förutsättningar samt risker kan vi tillsammans redan i ett tidigt skede genomföra de förändringar som krävs för att skapa lyckade projekt, som möjliggör bästa resultat utifrån det specifika projektets behov oavsett om detta är avkastning, yt-effektivitet eller miljö och gestaltning.

  • Benchmarking 
  • Strategisk rådgivning
  • Kalkylrapport
  • Riskanalys
  • Budget- och investeringsanalys
  • Due Diligence

Fler tjänster

Vi hjälper våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten.