Säkerställer att upphandlingsstrategin motsvarar projektets förutsättningar

Vi tillhandahåller support under hela upphandlings- och inköpsprocessen och säkerställer att projektet fortlöper enligt fastställd plan och att bästa resultat från marknaden uppnås.

Inköp/Upphandling

Om tjänsten

Det är under denna process projektets framgång fastställs genom att säkra upphandling gällande tid, kvalitet och budget. Under upphandlings- och inköpsprocessen ser vi till att kundens behov och önskemål verkställs. Varje avtal och upphandling anpassas efter projektets omständigheter för att säkra att värde levereras och risken minimeras. 

  • Inköpsstrategi
  • Kontraktsdokumentation
  • Förfrågningsunderlag
  • Analyser och utvärdering
  • Value Management 
  • Förhandling

Fler tjänster

Vi hjälper våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten.