Arris
Byt språk:
 • ENGENG
 • Inköp/Upphandling

  Säkerställer att upphandlingsstrategin motsvarar projektets förutsättningar och att bästa resultat från marknaden uppnås

  Vi tillhandahåller support under hela upphandlings- och inköpsprocessen och säkerställer att projektet fortlöper enligt fastställd plan. Det är under denna process projektets framgång fastställs genom att säkra upphandling gällande tid, kvalitet och budget. Under upphandlings- och inköpsprocessen ser vi till att kundens behov och önskemål verkställs. Varje avtal och upphandling anpassas efter projektets omständigheter för att säkra att värde levereras och risken minimeras. 

  • Inköpsstrategi
  • Kontraktsdokumentation
  • Förfrågningsunderlag
  • Analyser och utvärdering
  • Value Management 
  • Förhandling