Arris
Byt språk:
 • ENGENG
 • Projekteringsfas/Utveckling

  Skapa mervärde och kontroll över projekteringsprocessen

  I projekteringsprocessen erbjuder vi kontinuerliga råd som möjliggör för kunden att förstå konsekvenserna i förhållande till förändringar av design. Genom att integrera design och kostnad istället för att dessa förblir två olika processer gör vi det möjligt för både projekteringsgruppen och kunden att fatta beslut i realtid, genom förståelse för kostnadseffekter, kostnadsdrivande faktorer och risker i förhållande till budget och värde.

  • Kalkylrapport
  • Successiv kalkylering  
  • Riskanalys
  • Value Engineering 
  • Granskning
  • Miljöbedömning 
  • Livscykelanalyser