Skapa mervärde och kontroll över projekteringsprocessen

I projekteringsprocessen erbjuder vi kontinuerliga råd som möjliggör för kunden att förstå konsekvenserna i förhållande till förändringar av design.

Projekteringsfas/Utveckling

Om tjänsten

Genom att integrera design och kostnad istället för att dessa förblir två olika processer gör vi det möjligt för både projekteringsgruppen och kunden att fatta beslut i realtid, genom förståelse för kostnadseffekter, kostnadsdrivande faktorer och risker i förhållande till budget och värde.

  • Kalkylrapport
  • Successiv kalkylering  
  • Riskanalys
  • Value Engineering 
  • Granskning
  • Miljöbedömning 
  • Livscykelanalyser

Fler tjänster

Vi hjälper våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten.