Tjänster för att maximera kundens avkastning på investeringen

Vi erbjuder även en rad rådgivnings- och konsultationstjänster utanför vår kärnverksamhet, som syftar till att maximera kunders avkastning. Genom att ta kontroll och äga alla aspekter av ett projekt och tydligt definiera projektets mål, använder vi kontrollprocesser och egen kompetens för att leverera effektivitet, minimera risker och säkerställa ett projekts framgångsrika resultat.

Kompletterande tjänster

Om tjänsterna

Arris tjänsteerbjudande inkluderar flera analytiska och bredare projektsupportroller inom områden som tidsplanering, verktyg och kompetens. Detta för att öka projekt- och produkteffektivitet samt att stödja projektteam med utformning och implementering av strategier kring projektåterhämtning.

Med starkt fokus på kopplingen mellan vår kärnverksamhet och miljöaspekterna i byggandet, erbjuder vi en tjänst som kompletterar den traditionella kostnadsstyrningstjänsten med miljörapportering för att ge våra kunder en grund för att fatta välinformerade beslut i alla faser av ett projekt och kunna beakta alla nyckelfaktorer såsom tid, kvalitet, kostnad, byggbarhet och hållbarhet. 

Med vårt team av mycket kompetenta medarbetare ser vi till att oavsett hur stor eller liten uppgiften är kommer den att levereras till våra kunder med högsta kvalitet.

  • Projektledning
  • Projekteringsledning
  • Miljörapportering
  • Oberoende analyser
  • Underlag för skadeärenden
  • Förvaltningsrådgivning
  • ”Återhämtning av projekt”

Fler tjänster

Vi hjälper våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten.