Projekttyp

Bostäder

Arris är involverade i ett flertal bostadsprojekt, bostadsutveckling i stor och liten skala. I många projekt är Arris med från skissstadie till slutreglering.