Arris
Byt språk:
 • ENGENG
 • Upptäck våra tjänster

  Med expertis inom Cost Management/Quantity Surveying hjälper vi våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten. Vi arbetar efter internationellt beprövade metoder och arbetssätt, som anpassas efter kundens behov. Kunden får ett bättre underlag att jobba med och en god kontroll både under projekteringsprocessen samt under hela byggprojektets livscykel.

  Cost Management

  Kontinuerlig kontrollprocess och värdeökning genom byggprojektets hela livscykel.

  Genomförbarhetsstudie

  Vi ger våra kunder förutsättningar för att fatta strategiska beslut och förutse kostnader för att effektivt kunna hantera budget i förhållande till gestaltning och avkastningskrav.

  Projekteringsfas och utveckling

  I projekteringsprocessen erbjuder vi kontinuerliga råd som möjliggör för kunden att förstå konsekvenserna i förhållande till förändringar av design.

  Inköp och upphandling

  Vi tillhandahåller support under hela upphandlings- och inköpsprocessen och säkerställer att projektet fortlöper enligt fastställd plan. I denna fas fastställs projektets framgång.

  Produktionsfas

  Vi ser till att överenskommet värde levereras och att budgeten följer fastställd plan. Uppkomna ändringsarbeten granskas kontinuerligt för att säkra korrekt värde.

  Uppföljning

  Vi levererar oberoende rådgivning för våra kunder i komplicerade ärenden. I de projekt vi är involverade i strävar vi alltid efter att bistå med fördjupad kunskap och omfattade underlag.

  Kompletterande tjänster

  Vi erbjuder även en rad rådgivnings- och konsultationstjänster utanför vår kärnverksamhet, som syftar till att maximera kunders avkastning.