Projekttyp

Kommersiella fastigheter

Kontor, butiker, hotell och restaurang utgör en stor del av Arris dagliga arbete. Kommersiella fastigheter innebär nybyggnad, hyresgästanpassning och ombyggnader.