Sakkunnig rådgivning

Vi levererar oberoende rådgivning för våra kunder i komplicerade ärenden. I de projekt vi är involverade i strävar vi alltid efter att bistå med fördjupad kunskap och omfattande underlag för att våra kunder ska kunna välja det tillvägagångssätt som passar dem. Med vårt helhetsperspektiv och förståelse för det kommersiella värdet erbjuder vi anpassade lösningar som värnar om våra kunders intressen.

Uppföljning

Om tjänsten

Vårt breda tjänsteerbjudande omfattar ett flertal områden som bidrar till att öka projektens värde. 

  • Tvistehantering
  • CO2- och miljörapporter
  • Expertutlåtanden
  • Rådgivning av förvaltningskostnader
  • Livscykelanalys
  • Brand- och försäkringsvärdering

Fler tjänster

Vi hjälper våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten.