Arris
Byt språk:
 • ENGENG
 • Uppföljning

  Sakkunnig rådgivning

  Vi levererar oberoende rådgivning för våra kunder i komplicerade ärenden. I de projekt vi är involverade i strävar vi alltid efter att bistå med fördjupad kunskap och omfattade underlag för att våra kunder ska kunna välja det tillvägagångssätt som passar dem. Med vårt helhetsperspektiv och förståelse för det kommersiella värdet erbjuder vi anpassade lösningar som värnar om våra kunders intressen. 

  Vårt breda tjänsteerbjudande omfattar ett flertal områden som bidrar till att öka värdet projekten. 

  • Tvistehantering
  • CO2 och miljörapporter
  • Expertutlåtanden
  • Rådgivning av förvaltningskostnader
  • Livscykelanalys
  • Brand-och försäkringsvärdering