Arris i strategisk allians med Liljewall

Arris mål har alltid varit att hjälpa våra kunder att få mest värde för pengarna – det är vårt existensberättigande! Det mest effektiva sättet att uppnå detta är genom öppen dialog och nära samarbete med beställaren och arkitekten, särskilt i de tidiga skedena där mest värde skapas.

Vi är därför glada över att ha utvecklat en strategisk allians med Liljewall. Tillsammans kan vi kombinera våra kompetenser och digitala verktyg för att ge beställarna all den information de behöver för att fatta investeringsbeslut på ett effektivt sätt:

  • Värdeorienterat designförslag
  • Robust kostnadsbedömning
  • Tydliga hållbarhetsparametrar

Med effektivitet menar vi att värde och kostnader kontinuerligt utvärderas i takt med att designidéerna utvecklas, vilket resulterar i ett bättre resultat och sparar både tid och frustration jämfört med separata processer.

Kontakta Filip Johansson, Head of Digital Development, eller Adrian Knapp, senior advisor och delägare, om du vill veta mer!