Löpande kontroll och hantering för att bibehålla och öka skapade värden för hela produktionsprocessen

Under produktionsfasen verkställs planen som fastställts i tidigare skeden. Vi ser till att överenskommet värde levereras och att budgeten följer fastställd plan.

Produktionsfas

Om tjänsten

Uppkomna ändringsarbeten granskas kontinuerligt för att säkra korrekt värde. Kalkylerna uppdateras successivt under hela processen för att spegla uppdaterade ändringar som vid hyresgästanpassningar eller vid omarbetade förutsättningar. Vi tar även ansvar över ekonomin i projekten och arbetar proaktivt för att öka värdet. Genom rapportering i realtid och analyser över utvecklingen i projekten kan våra kunder fatta välinformerade beslut. 

  • Controller-tjänster 
  • Budgethantering
  • Avtals-och ÄTA-hantering
  • Prognoser
  • Fakturagranskning
  • Hyresgästkalkyler
  • Riskhantering
  • Värdeökning
  • Slutförhandling

Fler tjänster

Vi hjälper våra kunder att fatta proaktiva beslut som ökar effektiviteten i byggprojekten.