Malmö stad – Kalkylsamordning

Arris har i uppdrag av Malmö stad framtagit investeringskalkyler för omläggning av olika gatsträckor, sedan maj 2022.

Flygbild över stad
Malmö

Kort om projektet

Beställare

Malmö Stad

Referens

Petra Amsbeck

Plats

Malmö

År

2022–2023

Tjänster

Kalkyler

Bild

Malmö Stad

Arris roll i projektet

Kalkylerna omfattar kostnadsberäkning av omläggning av gång-, cykel- och körbanor i minsta detalj, och enligt beskrivning av Malmö Stads stadsbyggnadskontor. Arris har i vissa fall tagit fram olika optioner för att ge Malmö stad möjligheten att jämföra olika tillvägagångssätt och öka dess valmöjligheter.

Under arbetet med Malmö Stad har två anställda hjälpts åt med att ta fram kalkyler. En hel del bidrag av andra anställdas tidigare erfarenheter har också framkommit under samarbetets gång.

Om projektet

Som Sveriges 3:e största stad står Malmö stad för ständig utveckling. Det händer mycket, nya bostäder, lekplatser och skolor, samt gröna områden byggs hela tiden. Därmed strävar Malmö Stad om att förbättra stadens gator för dagens, men även framtida Malmöbor. Gator byggs om i olika delsträckor för att anpassas till Malmö stads enorma kollektivtrafik och samtidigt få in mer växtlighet i staden. På det viset blir Malmö en tätare, grönare och mer levande stad.

Som Sveriges 3:e största stad står Malmö stad för ständig utveckling. Det händer mycket, nya bostäder, lekplatser och skolor, samt gröna områden byggs hela tiden.

Projektbilder

Vill du veta mer?
Kontakta gärna oss!


Niklas Truedsson

Niklas Truedsson

+46 (0)73 595 28 94

n.truedsson@arris.se

Dela projektet på sociala medier

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Upptäck Våra Projekt

Beviset på vår expertis är lyckade projekt för både privata och offentliga kunder