Gymnasieskola Slakthusområdet – skola i ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden

Arris har på uppdrag av Atrium Ljungberg utfört ett flertal kalkyler för en ny gymnasieskola i Slakthusområdet i Stockholm.

Byggnad med växter på fasaden
Stockholm

Kort om projektet

Beställare

Atrium Ljungberg

Tjänster

Kalkyl och Value Engineering

Plats

Stockholm

År

2021

Bild

Atrium Ljungberg / Cedervall Arkitekter

Arris roll i projektet

Under projektets programhandlingsfaser genomfördes en investerings- och budgetkalkyl. Vidare under utvecklingen har utredningar och kalkyler bidragit till att på bästa sätt spegla den framtida kostnaden och de möjligheter som finns. Utredning kring fasadval, stomsystem, konstruktion av yttervägg och inredning samt kostnad och miljöpåverkan har genomförts. Dessutom har value engineering använts för att belysa möjliga alternativ, kostnadsbesparingar och att värdet i förhållande till budget blir optimalt. Två erfarna cost managers har från Arris sida utfört arbetet och ungefär 150 timmar har spenderats på projektet. Arris deltog på projekteringsmöten och uppdaterade kalkyler och budget utifrån utvecklingen.

Om projektet

Atrium Ljungberg projekterar för en ny gymnasieskola i Slakthusområdet med en yta om ca 7500 m2 BTA. En avsiktsförklaring med Sisab, Skolfastigheter i Stockhom AB för att bygga och utveckla skolan är tecknad. Slakhusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden, en matdestination och levande stadsdel. Det tidigare industriområdets entreprenörsanda vidareutvecklas till ett innehåll av restauranger, kontor, bostäder, kultur, musik och skolor. Visionen är att varsamt renovera den kulturhistoriska miljön.

Slakhusområdet är ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden, en matdestination och levande stadsdel.

Projektbilder

Vill du veta mer?
Kontakta gärna oss!


Porträtt Martin

Martin Wärefors

Ansvarig Uppsala

+46 (0)73 204 44 21

m.warefors@arris.se

Porträtt Kris

Kris Adam

VD

+46 (0)73 983 75 80

k.adam@arris.se

Dela projektet på sociala medier

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Upptäck Våra Projekt

Beviset på vår expertis är lyckade projekt för både privata och offentliga kunder