DLS Bålsta – unik anläggning med helautomatiserade orderpackningssystem

Sedan år 2019 har Arris varit involverade i DLS Bålstas ekonomiska arbete. Arris har under projektets gång utfört kostnadskalkyler, prognosbedömningar, ÄTA- och verifikathantering, men även redovisat projektets ekonomiska utveckling för styrelsen.

Byggnad och lastbilar fågelvy
Bålsta

Kort om projektet

Beställare

NREP – Logicenters

Referens

Erlandur Hilmarsson

Plats

Bålsta

År

2019–2023

Bild

NREP – Logicenters

Arris tjänster

  • Cost Management i form av kalkylering
  • Kostnadsuppföljning
  • ÄTA-hantering
  • Prognosarbete
  • Kontraktsstöd

Arris roll i projektet

I projektet har Arris invigt en ekonomisk rutin som innebär månatliga kostnadsrapporter, veckovisa ekonomimöten med diverse entreprenörer, och daglig ekonomiuppföljning. På det viset säkerställer Arris att avtalen följs av både beställaren respektive entreprenören.

Arris har tillsett att två medarbetare är kontinuerligt involverade i projektet, men även att andra anställda finns tillgängliga vid behov.

Om projektet

Logicenters utvecklar en 30 meters hög logistikanläggning med en yta om 126 000 kvadratmeter för Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab. Projektet startades år 2019 och beräknas färdigställas år 2023. 

Anläggningen blir unik tack vare det stora helautomatiserade orderpackningssystemet som delas in i frysta, kylda och tempererade zoner. Byggnaden omfattar även kontors- och personalytor på ca. 10 000 kvadratmeter. Fastighetens stora takyta tillåter en stor solcellsanläggning på taket. För att ställa höga krav på DLS Bålstas hållbarhet planeras fastigheten att certifieras i enighet med BREEAM-SE.

Anläggningen blir unik tack vare den stora helautomatiserade orderpackningssystem, som delas in i frysta, kylda och tempererade zoner.

Projektbilder

Vill du veta mer?
Kontakta gärna oss!


Allachen Oudah

Allachen Oudah

+46 (0)76 946 05 85

a.oudah@arris.se

Porträtt Adrian

Adrian Knapp

+46 (0)70 452 90 31

a.knapp@arris.se

Dela projektet på sociala medier

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Upptäck Våra Projekt

Beviset på vår expertis är lyckade projekt för både privata och offentliga kunder