Projekttyp

Tekniskt avancerade projekt

Arris arbetar med avancerade tekniska projekt, utvecklingslabb för battericeller, renrum och har stor erfarenhet av sjukhusprojekt.