Kostnadshantering i byggprojekt: mer än bara siffror

För oss på Arris är det roligt att se hur begreppen cost management/cost manager blir alltmer vanliga inom den svenska byggbranschen, och vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att rollen är så mycket mer omfattande än att bara räkna fram siffror. Den är helt enkelt en nyckelfaktor för projektens ekonomiska framgång!

Det handlar om så mycket mer än pengar

  • Smart planering: Att tänka strategiskt och se till att varje investerad krona bidrar till projektets mål.
  • Värdeskapande: Att hitta kostnadseffektiva lösningar som inte kompromissar med kvaliteten. Vi vill ha det bästa av båda världar.
  • Riskminimering: Att förutse och undvika ekonomiska risker är avgörande. Vi håller ögonen öppna för att skydda våra projekt.
  • Kloka inköp: Förhandling och kontraktsförvaltning är centrala delar, där vi strävar efter de bästa affärerna för att säkerställa kvalitet.
  • Hållbarhet för framtiden: Integrering av hållbarhetsprinciper och CO2-reducering i varje projektbeslut. Vi arbetar för att minska vårt ekologiska fotavtryck genom medvetna val som gynnar både plånboken och planeten.
  • Flexibel projektstyrning: Projekt förändras, och det gör budgeten också. Att hantera dessa svängningar smidigt är nyckeln till att hålla allt på rätt spår.

Framtiden ser ljus ut för cost management

Den svenska byggbranschens utveckling när det gäller cost management är inte bara ett steg i rätt riktning; det är ett stort språng mot mer strategiska och hållbara metoder. Förändringen visar på en djupare förståelse för ekonomisk planering och kontroll inom byggprojekt.
Cost manager-rollen blir allt viktigare och kunskapen om hur man navigerar genom finansiella utmaningar är ovärderlig för att uppnå ekonomisk hållbarhet och projektframgång. Hör av er till oss på Arris om ni är i behov av kvalificerade cost managers i era projekt!