Vad är Cost Management – finns det ingen svensk titel?

Arris AB har under de senaste tre åren tillhandahållit kostnadshanteringstjänster (Cost Management/Quantity Surveying) åt den svenska byggindustrin. Då vi på Arris närmar oss vårt treårsjubileum finns det skäl att stanna upp och reflektera över vad vi åstadkommit, hur vår nuvarande situation ser ut och vad som väntar oss i framtiden.

Lyftkran
Nyheter, Övrigt

Vårt erbjudande har till en början, men även idag, uppfattats som en nischad och specialiserad tjänst. Vad gör man inom Cost Management/Quantity Surveying? Är man en projektledare? Kalkylator? Eller jurist? Vad som en gång var en återkommande fråga börjar sakta men säkert bli en etablerad term inom industrin, samtidigt som förståelsen för rollen och efterfrågan på denna typ av tjänst ökar. Men fortfarande finns det inte ett korrekt svenskt namn för tjänsten, så vi har behållit den engelska titeln Cost Management.

För att förstå rollen så tar vi det från början. Cost Management/Quantity Surveying kan spåras flera hundra år tillbaka i tiden. Juridik, ekonomi, upphandling, kontraktering och konstruktion är grunden för några av de kunskapsområden som omfattas..

Allt grundar sig i den enkla principen att alltid tillhandahålla det bästa värdet i alla stadier av ett byggprojekt. I tidiga skeden; budgethantering och kalkyler för att förbereda underlag och genomföra upphandlingar. Senare i projektet tillkommer fakturahantering, projektbudget och utbetalningar samt tvistelösningar och ÄTA-hantering. Under senare tid inkluderas även tjänster som livscykelanalyser, miljö- och CO2-rapporter samt rådgivning inom fastighetsförvaltning och fastighetsinvesteringar.

Med detta sagt är det rättvist att konstatera att det vi erbjuder är mer än en nischad tjänst Vi på Arris skulle vilja påstå att det är motsatsen. Vi erbjuder en holistisk tjänst som sträcker sig från start till mål i ett byggprojekt och mer därtill.