Arris
Byt språk:
  • ENGENG
  • Läs om Arris i annonsbilagan Hållbara Företag

    I oktobers annonsbilaga Hållbara Företag #2 som följer med Aftonbladet kan man läsa om Arris under rubriken ”Arris bereder vägen för en grönare och mer lukrativ byggindustri”. Anna Brunskog, VD på Arris berättar om företaget, våra tjänster och hur vi jobbar för en mer hållbar framtid.

    Vi lever i en orolig tid som har stor kostnadspåverkan på våra fastighetsinvesteringar och vår ambition är att i så stor utsträckning som möjligt stötta våra kunder att kunna och våga göra de investeringar som behövs trots tuffa tider.

    Anna Brunskog, VD Arris

    Läs hela artikeln och mer, sida 12 av Hållbara Företag #2.