Intervju med Kris Adam och Anna Brunskog i Byggindustrin

Byggindustrin har intervjuat Kris Adam och Anna Brunskog. I artikeln kan du läsa om Cost Management som är en tjänst som är relativt okänd i Sverige men som nästan alltid används i Storbritannien.

Porträtt Kris och Anna
Nyheter

Fokus för en Cost Manager är att vara proaktiv och genom kostnadsstyrning skapa värde i byggprojektens alla faser. I Sverige projekterar vi ofta först och sen stämmer vi av ekonomin, vilket ofta leder till stora omprojekteringar, som naturligtvis är ineffektiva och kostsamma.

Vi på Arris vill vända på det och säkerställa att de mål som sätts upp i tidig fas behålls hela vägen. I Sverige kontrollerar vi ekonomin vid olika avstämningspunkter, men det finns sällan någon som jobbar aktivt med konstant uppföljning eller successiv kalkylering.

I artikeln pratar vi även om value engineering ger beställaren ökade möjligheter att få ut största värde av sin investering. Om till exempel hållbarhet är det viktigaste värdet gäller det att prioritera detta i samtliga val och välja bort det som inte bidrar till en lägre klimatpåverkan. Det är i de tidiga skedena som vi har störst påverkan så det är viktigt att titta på placering, markförhållanden, stomsystem och klimatskal och anpassa det som ska byggas efter det. Det är också viktigt att identifiera och värdera riskerna i projektet för att minimera obehagliga kostnadsdrivande överraskningar senare i projektet.

I dagens oroliga tider är det många projekt som har lagts på is på grund av att kostnaden för genomförande har bedömts vara för hög. Vi är övertygade om att väldigt många av dessa skulle kunna genomföras till en lägre kostnad men med bibehållna värden genom rätt styrning och value enginering.

Läs artikeln i sin helhet i Byggindustrin eller kontakta oss så berättar vi gärna mer!