Intervju med Filip Johansson om Arris medverkan i forskningsprojektet BÖRjA

Nyheter

Tillsammans med representanter från Ragn-Sells, IVL, Lindholmen Science Park, universiteten i Lund och Linköping, NCC, Scania, Naturvårdsverket med flera, deltar Arris i forskningsprojektet BÖRjA (Bygglogistik för ökad resurshushållning och transporteffektivitet genom aktörssamverkan).

Forskningsprojektet finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova och är en spännande samverkan med ambitionen att förse byggbranschen med kompletta logistiklösningar som möjliggör cirkulära materialflöden för ökad resurshushållning och ökad transporteffektivitet.

Filip Johansson, Head of Digital Development, är Arris representant i projektet och berättar här om Arris medverkan.

Vad är Arris roll i forskningsprojektet?

– Arris är en aktör som aktivt engagerar sig i hållbarhetsfrågor, och vi besitter en omfattande kompetens när det gäller digitala flöden och kostnadsstrukturer som är direkt kopplade till att möta krav på hållbarhet. Vårt deltagande markerar ett viktigt bidrag till att effektivisera och optimera branschens förmåga att anpassa sig till den växande hållbarhetsagendan, säger Filip.

Vad hoppas du att vi kommer lära oss genom att delta i projektet?

– Vi kommer få lära oss ännu mer om hållbart byggande, logistiska flöden, hur tillverkningsindustrin ser ut osv. och därigenom få möjlighet att förfina våra tjänster och produkter. Genom att optimera logistiska och digitala flöden med avseende på cirkularitet, hoppas jag på att vi ska kunna påvisa att hållbarhetsfaktorer inte behöver vara motstridiga till lönsamhetsmål. Det är ju en fråga som blir hetare och hetare, eftersom fler projekt bedrivs med någon typ av klimatmål. Här har vi på Arris en viktig roll att synliggöra för byggare att det inte behöver vara en belastning för plånboken att bygga hållbart, säger Filip.

Hur ser projektupplägget ut?

– Projektet förväntas pågå t o m juli 2025 och genomförs med hjälp av en kombination av iterativ aktionsforskning i tre byggfaser (planering, utförande och rapportering) tillämpat på tre typer av byggprojekt (nybyggnation, renovering resp. rivning) samt policy- respektive affärsmodell-lab för att på så sätt låta framtidens skalbara cirkulära lösningar ta form, fortsätter Filip.

Vad är projektets mål?

– Rent konkret handlar det om att minska avfallsmängder och miljöpåverkan i linje med Sveriges cirkulärekonomistrategi. Vi hoppas kunna göra det genom en ökad resurshushållning och transporteffektivitet, bättre informationsdelning, sortering och insamling, säger Filip. 

Hur ska ni jobba för att nå målen?

– Vi hoppas kunna nå målen genom teoretiskt och/eller praktiskt testade lösningar i form av tjänster, produkter och processer för ökad resurshushållning. Vi vill skapa nya processer och tjänster för datadelning och planering som ger ökad samverkan mellan aktörerna, vilket möjliggör minskad klimatpåverkan genom koordinering av transporter. Vi kommer kartlägga och ge förslag på incitament via styrmedel för att främja resurseffektivitet och effektiv datadelning. Vi kommer även kika på nya affärsmodeller för ökad resurseffektivitet, återbruk och återvinningsgrad och samtidigt öka samarbetet över affärsekosystemet, avslutar Filip.

Hör av dig till Filip om du vill vet mer om att bygga hållbart utan att behöva nagga i kanten på lönsamhetsmålen, f.johansson@arris.se.

Här kan du läsa mer om forskningsprojektet BÖRjA.