5 frågor till Mikael Pedersen, gruppchef för Arris verksamhet i Lund

Porträtt utomhus på Lundagänget
Nyheter

Vilka är ni som jobbar på kontoret i Lund?

Förutom jag själv är det Allachen Oudah och Niklas Truedsson, båda byggnadsingenjörer från Malmö Universitet. Allachen började hos oss direkt efter avslutade studier för snart ett år sedan, och Niklas kom till oss från Skanska, där han hade arbetat ett par år som bland annat arbetsledare på framtidens sjukhus ”Nya vårdbyggnaderna” i Malmö.

Varför valde Arris att etablera sig i Lund?

Med Öresundsregionens fortsatta tillväxt, med en pipeline av betydande investeringar inom de flesta byggsektorer, ser vi Öresundsregionen som högintressant att utvidga vår verksamhet i. Vi vill enkelt kunna nå och stötta både nya och befintliga kunder i ett bredare geografiskt område, och etableringen är ett viktigt steg mot att förverkliga vårt mål att bygga vidare på de tjänster vi för närvarande levererar i övriga landet. Öresund är också porten till Europa, med allt vad det kan innebära i form av framtida möjligheter.

Har ni några intressanta projekt i regionen?

Absolut! Just nu arbetar vi till exempel som beställarstöd till Malmö stad, där vi granskar, ser över och kalkylerar ekonomiska konsekvenser av de stora infrastruktursatsningarna som Malmö stad ska genomföra de kommande åren.

Vi har också stöttat Stenvalvet AB, ett av de ledande bolagen i Sverige inom segmentet samhällsfastigheter, med bland annat tidigt skede-kalkyler för att beräkna byggkostnader för projekt i Ystad och Malmö.

Vad är roligast med att leda verksamheten i Lund?

Jag har lång och gedigen erfarenhet inom bygg- och anläggningsbranschen, samt ett stort engagemang och driv att tillhandahålla och utveckla kostnadshanteringstjänster. Detta är något jag har arbetat med på Arris de senaste fem åren, främst inom projekt i Stockholmsregionen. Att nu kunna erbjuda våra tjänster och arbetsmetoder på min egen hemmaplan känns fantastiskt roligt, speciellt eftersom jag vet att våra tjänster gör skillnad. Roligt är också förmånen att få jobba tillsammans med två riktigt duktiga medarbetare!

Hur märks det att Arris gör skillnad?

Med det världsläge vi har just nu, när byggprisindex ökar för varje dag, ökar även intresset för våra tjänster. Det blir viktigare än någonsin att skapa värde och få kontroll på kostnaderna. Med fokus på ekonomin och en tydlig kostnadsstyrning genom samtliga projektfaser kan vi medverka till att bygga med fortsatt kvalitet trots en alltmer prispressad byggmarknad.

Behöver du råd avseende byggprojekt i Öresundsregionen? Hör av dig till Mikael! Genom Mikael har våra kunder givetvis även tillgång till hela Arris-teamets samlade expertis och på vår hemsida arris.se kan du läsa mer om alla de tjänster vi erbjuder.

Kontakt

E-post: m.pedersen@arris.se,

Mobilnummer: +46 (0)73 593 05 18,

Adress: Arris AB, Hedvig Möllers Gata 12, 223 55 Lund