Sergelgatan – stor renovering av de klassiska Sergelhusen

Arris har granskat fakturaunderlag och verifikat från delentreprenörer, löpande sammanställt och granskat ÄTA kostnader för beställarens prognosarbete.

Torg med människor som sitter och äter
Stockholm

Kort om projektet

Beställare

Vasakronan

Tjänster

Costmanagement

Plats

Stockholm

År

2020 – 2023

Bild

Vasakronan

Arris roll i projektet

Arris har deltagit i ekonomimöten med beställare och underentreprenörer för att främja god samverkan i projektet. Kontrollkalkyler för ÄTA- och avtalsarbeten samt projektets olika faser.

Om projektet

De klassiska Sergelhusen, höghusen på Sergelgatan, har genomgått en stor renovering. Med kvarvarande hyresgäster i höghusen har projektet i olika faser innefattat byte av installationer, renovering av garageplan, nya fasader med inglasningar, nya entréer till kontorsdelen samt renovering av terrassen. Den goda kontakten med de kvarvarande hyresgästerna har präglat det lyckade projektet.
Projektet har genomförts i en komplex stadsmiljö med de tusentals människor som varje dag rör sig runt Sergelgatan och har därför krävt bra planering för att få en fungerade logistik och smidigt flöden.

Den goda kontakten med de kvarvarande hyresgästerna har präglat det lyckade projektet.

Projektbilder

Vill du veta mer?
Kontakta gärna oss!


Porträtt Anders

Anders Lindström

+46(0)72 252 52 24

a.lindstrom@arris.se

Porträtt Adrian

Adrian Knapp

Senior Advisor

+46 (0)70 452 90 31

a.knapp@arris.se

Share the project on social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Discover our projects

Beviset på vår expertis är lyckade projekt för både privata och offentliga kunder