Kvarteret Plankan – Fler centrala hyresrätter till stockholmarna

År 2021 kom Arris in i projektet med uppgiften att stötta beställaren i det dagliga ekonomiska arbetet, göra prognosbedömningar samt presentera nyckelsiffror för styrelsen.

Innergård vid lägenhetshus
Stockholm

Kort om projektet

Beställare

Svenska Bostäder

Referens

Karin Ståhl

Plats

Stockholm

År

 2021 – pågående

Bild

Svenska Bostäder

Arris tjänster

  • Cost Management i form av Kostnadsuppföljning
  • Presentation av beslutsunderlag till styrelsen
  • Prognosarbete

Arris roll i projektet

Arris har på så sätt upprättat en fungerande ekonomirutin samt säkerställt att beställarens respektive entreprenörens kostnader är enligt avtal.

Utav Arris anställda är två personer kontinuerligt involverade i projektet. Utöver dessa har en handfull andra hjälpt till vid behov.

Om projektet

I syfte att kunna erbjuda fler centrala hyresrätter till stockholmarna påbörjade Svenska Bostäder bostadsprojektet Plankan. Projektet byggstartades år 2019 och första inflytt skedde år 2022. Under 2024 beräknas byggnationen vara klart. Då har kvarteret Plankan utökats/uppgraderats med ett nytt runt hus på innergården samt en takpåbyggnad på den befintliga byggnaden. Lägenheterna är både vanliga hyresrätter samt studentlägenheter.

Arris har upprättat en fungerande ekonomirutin samt säkerställt att beställarens respektive entreprenörens kostnader är enligt avtal. 

Projektbilder

Vill du veta mer?
Kontakta gärna oss!


Porträtt Elin

Elin Forsberg

+46 (0)76 721 22 96

e.forsberg@arris.se

Share the project on social media

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email

Discover our projects

Beviset på vår expertis är lyckade projekt för både privata och offentliga kunder