Hur är det att vara deltidsbrandman? Arris medarbetare Niklas Truedsson berättar

Det finns många sätt för företag att vara en positiv kraft i samhället. Genom vår medarbetare Niklas Truedsson och hans engagemang som deltidsbrandman, eller Räddningstjänstpersonal i Beredskap (RiB) som är den korrekta benämningen, har vi på Arris fått möjlighet att vara med och bidra till någonting riktigt bra. Vi är grymt stolta över Niklas och hans livsviktiga insats!

News

RiB utgör en kritisk del i Sveriges räddningstjänststyrka, där ca. 70% består av RiB. De är redo att brådskande rycka ut när akut behov uppstår och har en unik insikt i de lokala förhållandena, vilket är avgörande för att snabbt och effektivt kunna rädda liv, egendom och miljö.

Det finns flera enkla åtgärder som både arbetsgivare och fastighetsägare kan göra för att förebygga och minimera risken för både livshotande skador och skada på egendom. Under nästa vecka kommer vi därför följa upp med ett nytt inlägg där fokus kommer vara på konkreta och enkla åtgärder för att minimera dessa risker. 

Niklas, vad innebär uppdraget:

– Jag har alltid varit intresserad av räddningstjänsten, dock har intresset eskalerat under de senaste åren på grund av två anledningar. Dels samhällssituationen och behovet av räddningstjänstpersonal, dels på grund av mitt ordinarie arbete där jag sitter framför en skärm och förhandlar samt bedömer byggkostnader och entreprenadkontrakt. Jag har saknat att fysiskt bidra till ett fungerande samhälle, och såklart lite ”action”.

 Hur ser utbildningen ut?

– För att kunna tjänstgöra som RiB måste man genomgå GRIB, Grundutbildning för Räddningstjänstpersonal i Beredskap, vilket är en 2-veckors utbildning på heltid. Utöver detta måste man genomgå utbildning för rök- och remdykning om ca. 1 vecka. Utbildningarna bekostas av räddningstjänsten och ersättning utgår för nedlagd tid. Personligen tycker jag att samtliga utbildningar har varit oerhört givande.

 Vad har stödet från din arbetsgivare betytt?

– Stödet från arbetsgivaren är helt avgörande. Ges inte möjligheten till detta från olika arbetsgivare fallerar hela RiB-verksamheten och därmed 70% av Sveriges räddningstjänst. Det är ett extremt handfast exempel på hur ett företag eller arbetsgivare verkligen kan bidra till ett bättre samhälle.

Hur påverkar åtagandet din arbetsgivare?

– Inte nämnvärt. Beredskapsmodellen kan se lite olika ut beroende på ort. I den räddningstjänst jag tjänstgör har jag beredskap 24h i sträck, 7 dygn per månad. Detta betyder att jag behöver arbeta hemifrån 1-2 dagar i veckan. Skulle jag få ett larm just under arbetstid någon av dessa dagar, vilket är långt ifrån varje gång, måste jag lämna ordinarie arbete. I detta fall utgår ersättning från Räddningstjänsten, så ordinarie arbetsgivare utsätts alltså inte för någon ekonomisk belastning.  

Skulle du rekommendera RiB till andra?

– Definitivt. Oavsett bakgrund, kön, arbete eller intresse så finns det goda möjligheter att bidra hos räddningstjänsten, vilket dessutom är väldigt självutvecklande. 

Håll ögonen öppna – fortsättning följer i nästa vecka!