Nu erbjuder Arris klimatberäkningar

Vill ni veta hur mycket era byggprojekt påverkar klimatet och samtidigt få reda på de ekonomiska konsekvenserna och förutsättningarna? Arris kopplar ihop sin spetskompetens i ekonomisk rådgivning med klimatkalkyler för att ge er möjlighet att ta välgrundade och hållbara beslut.

Illustration byggnader och träd
News

Intresset för hur byggprojekt påverkar klimatet har ökat kraftigt den senaste tiden. Det skulle kunna bero på det kommande lagkravet på klimatdeklarationer, men allra troligast härstammar det från en genuin vilja att i ett byggprojekt kunna fatta beslut som även beaktar hållbarhetsaspekter.

Vi på Arris vill kunna stötta våra kunder med beslutsunderlag som även innefattar klimatberäkningar och har därför den senaste tiden arbetat med att utveckla en tjänst för CO2-beräkningar i byggprojekt. Vi är glada över att nu kunna erbjuda detta som ett komplement till våra byggkostnadsberäkningar.

Detta är speciellt intressant i projekt under tidig fas där man då ges möjlighet att utvärdera olika materialval utifrån både ekonomisk och klimatmässig påverkan. Hör av er så berättar vi mer!