Below we have compiled various news items from Arris. Some of them are only available in Swedish.

News

News archive

12 April, 2021

Nu erbjuder Arris klimatberäkningar

Vill ni veta hur mycket era byggprojekt påverkar klimatet och samtidigt få reda på de ekonomiska konsekvenserna och förutsättningarna? Arris kopplar ihop sin spetskompetens i...

Illustration byggnader och träd
14 January, 2021

Antal träbyggnader ökar – ökar kostnaden?

I takt med ett ökat fokus och intresse för hållbarhet och det faktum att bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö-...

Träd
22 September, 2020

Vad är Cost Management – finns det ingen svensk titel?

Arris AB har under de senaste tre åren tillhandahållit kostnadshanteringstjänster (Cost Management/Quantity Surveying) åt den svenska byggindustrin. Då vi på Arris närmar oss vårt treårsjubileum...

Lyftkran
5 July, 2020

Corona och den nya ekonomin

Vi befinner oss i en unik situation just nu. Det är inte möjligt att förutse de exakta konsekvenser som denna unika situation kommer att försätta...

Kontor