Hur är det att jobba på Arris?

Mai Le har jobbat som Associate Cost Manager på Arris sedan december 2019. Häromveckan vann hon tillsammans med lagkamrater Johanna (Semrén & Månsson), Henrik (Skanska) och Sebastian (Causey Westling) tävlingen Draknästet, som varje år anordnas av Business Arena – Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Mai bild framför häck
News

Vad gjorde du innan du började jobba på Arris?

– Närmast innan jag började på Arris jobbade jag som analytiker på fd. Hemfosa Fastigheter. Innan dess gick jag på Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. Jag valde det programmet eftersom jag är intresserad av byggbranschen och av fastigheter. Det är så konkret vad byggprojekt mynnar ut i och vilken nytta man kan bidra med. Man kan jobba dels i projektens olika byggfaser, dels med de juridiska eller ekonomiska bitarna. Det händer mycket i byggbranschen och det är roligt och spännande att se hur samhället kan utvecklas med hjälp av olika typer av byggprojekt.

Hur hittade du till Arris?

– När jag extrajobbade på Cushman & Wakefield fick jag förfrågan om att hjälpa till på en RICS-middag och det var så jag kom i kontakt med och fick upp ögonen för Cost Management. Det är ju ett relativt oetablerat begrepp på den svenska marknaden.

Jag tyckte att det lät spännande att få jobba med ekonomin i projekt och med varierande arbetsuppgifter, så jag blev jätteglad när jag så en annons om en ledig tjänst på Arris. Det var även intressant att bolaget var så nyetablerat. Därigenom ges en möjlighet att påverka, vara med på en tillväxtresa och utveckla den här typen av tjänster i Norden.

Vad jobbar du med just nu?

– Just nu jobbar jag i tre olika projekt. Ett handlar om en hyresgästanpassning för ett stort, internationellt bolag. Deras huvudkontor totalrenoveras samt anpassas efter bolagets behov och vi stöttar bolaget (hyresgästen) med traditionella cost management-tjänster. Vi hjälper till med projektbudgeten och ser till att den hålls samt medverkar vid inköp av inredning och upphandling av olika entreprenörer/konsulter. Även löpande ÄTA- och fakturagranskning ingår tillsammans med regelbunden rapportering till kunden. Eftersom företaget är internationellt ställs specifika krav på rutiner som vi måste följa, och det är väldigt lärorikt.

I ett annat projekt företräder vi ett bostadsbolag i ett projekt i produktionsfas. Det betyder att vi inte har varit med och styrt upp ekonomidelen från start och det krävs en mer omfattande insats för att få koll på alla kostnader. Det handlar mycket om ÄTA-arbeten, det vill säga ändring, tillkommande eller avgående arbeten. Här går vi in och tar ett helhetsgrepp på ekonomidelen, får koll på kostnaderna samt inför rutiner för hur kostnadshanteringen ska gå till framöver.

– Mitt tredje projekt handlar även det om en hyresgästanpassning, fast för en förening som har en begränsad budget att förhålla sig till. Här kom vi in i ett tidigt skede och utförde en genomförbarhetsstudie, gav råd om olika alternativa lösningar med mera, som sedan låg till grund för föreningsstyrelsens beslut. När vi får möjlighet att komma in så pass tidigt i ett projekt kan vi göra allra mest nytta, både vad gäller kostnadsbesparingar samt för att få rutiner på plats för en god, framtida kostnadshantering.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut?

– Det beror på vilket projekt jag jobbar i. Om jag gör en kalkyl sitter jag mycket ensam och jobbar, men har avstämningar med kollegor för att dubbelkolla att allt stämmer.  Vissa dagar är det ofta möten med kunder där jag redogör för hur ekonomin ser ut i projekten. Om projektet är i projekteringsfasen kan mötena även handla om upphandling, där vi till exempel granskar förfrågningsunderlag och tar in anbud.

En gång i månaden har vi internutbildning då vi lär oss om olika områden inom Cost Management och får mer djupgående kunskap i ett specifikt ämne – till exempel Cost Planning eller Change Management. Det känns bra att få möjlighet att lära sig om ett område som man kanske inte alltid får tillfälle att jobba med – men som man vet kommer så småningom.

Vad ska man vara bra på som Cost Manager?

– Som Cost Manager ska man vara bra på att verkligen vilja lära sig mer om byggprojekt och att vara lite av en detektiv. Man behöver kunna läsa och förstå olika typer av dokument för att kunna se vad som ingår i avtalen eller inte. Samtidigt behöver man ha koll på det byggtekniska och veta vad som håller rent konstruktionsmässigt. Utöver det behöver man vara bra på att göra ekonomiska analyser av olika slag och känna till vad som kan vara kostnadsdrivande i ett projekt – helt enkelt kunna bygg; projekt, kostnader, hur allt fungerar och hänger ihop. Andra bra egenskaper som man kan ha nytta av är om man kan vara strukturerad, noggrann, lyhörd, kreativ, se möjligheter och kunna föreslå olika alternativ.

Vad är roligast på jobbet?

– Alla varierande arbetsuppgifter! Och så tycker jag väldigt mycket om mina kollegor. Eftersom vi är ett relativt litet bolag har vi en familjär stämning och har roligt ihop, både i det dagliga arbetet och när vi anordnar sociala aktiviteter. Vi känner också ett stort ansvar för bolaget och får vara delaktiga i väldigt mycket som för bolaget framåt. På ett större bolag blir man lätt anonym och det är inte alltid så tydligt vad man bidrar med.

Blev du inspirerad och intresserad?

Skicka gärna in en spontanansökan till info@arris.se.