Arris stöttar Areim i projektet Slakthusområdet i Boländerna, Uppsala

News

I Uppsala bygger och utvecklar Areim fastigheter i Slakthusområdet i Boländerna. Arris, som numera även har kontor i Uppsala, är med och stöttar Areim gällande uppföljning av kostnader i projektet. Tjänsterna omfattar bland annat ÄTA-hantering, verifikatgranskning och slutkostnadsrapportering. Vi har pratat med Martin Wärefors som jobbar i projektet för Arris räkning:

Vad har Arris bidragit med i projektet?

– Projektet är stort och med många olika delar, så vi har främst fokuserat på att skapa strukturer för att få en överblick av projektets ekonomiska helhet. Det blir även en del ändringar i samband med exempelvis hyresgästanpassningar som behöver hanteras ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vad är mest givande med att arbeta i projektet?

– Det är att arbeta ihop med övriga i projektgruppen, både med beställarens och entreprenörens organisationer, för att tillsammans skapa fungerande arbetssätt och processer för att följa upp ekonomin på ett bra sätt. Det är också roligt att vi har fått en sådan bred roll i projektet som täcker flera av de tjänster som vi på Arris kan erbjuda!

Behöver ni hjälp med ekonomin i era projekt i Uppsalatrakten? Hör då av er till Martin Wärefors.

Fakta om projektet
Namnet Slakthusområdet har sin grund i att SCAN under många decennier bedrev sin slakteriverksamhet i lokalerna. Planen är att Areim ska utveckla befintliga byggnader samt  bygga över 40 000 m2 nya industrifastigheter i området. De nya moderna industrifastigheterna ska anpassas efter hyresgästens behov och önskemål. I ett av projekten, som består av flera etapper, är i nuläget tre etapper i full produktion och de första hyresgästerna har redan flyttat in i sina lokaler.

Läs mer om Slakthusområdet i Uppsala